Boğaziçi Kanunu ve Kanunzedeleri

13-06-2024 1017 Yorum yok. Yorum Ekle

 

Boğaz hattında mülkü olanların çok iyi bildiği, konutlarına bakım yapabilmek için büyük mücadeleler verdikleri, cezalar veya yüksek miktarda tadilat harcı ödemelerine sebep olan kanun “Boğaziçi Kanunu”. 2960 sayılı kanun 22 Kasım 1983 tarihinde, gerekli araştırma ve çalışmalar yapılmadan maalesef alelacele çıkarılmış. Keşke bu kanunu çıkaranlar, o dönemde Boğaziçi sahil şeridi ve ön görünüm alanı içinde kalan tüm yapıların, onarılmasına ve bakım yapılmasına ön ayak olarak tarihi yapıların düzenli bakımlarının yapılmasını hükme bağlayabilselerdi. Boğaziçi ön görünüm sınırları içinde olan mülküne bakım yapamayacak olan kişilere de ilgili kurum her türlü desteği verebilseydi keşke.

 

Neymiş bu kanunun amacı, hatırlayalım… Amaç: İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek.

Sizce bu kanun amacına hizmet edebilir halde mi?  Boğaz’ın bazı köyleri bakımsız ve harabe yamalı evlerle doldu. Keşke gerçekten amacına uygun davranılsa…

 

Kanunun genel esaslarında, “Madde 3a) Boğaziçi Alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur” der… Hangi yapı korunmuş? Bizler neden göremiyoruz!!!!!

Korumanın aksine, tarihi evlerin onarılmasının çok zor olduğu söylentilerinden, korkudan insanlar ev alamıyor. Neden korkuyor, çünkü ne ile karşılaşacağını ön göremiyor. Koruma Alanında aldığı ev kadar tekrar ödeme yapması gerekli olduğu bilgisi veriliyor maalesef. İzin süreçleri akla zarar, izinleri alma işlemlerinde onay verecek kişileri aylarca beklenen bir prosedür var. Bu mu Tarihi kültürel mirası korumak. Tarihi evlere sahip mülk sahipleri maddi manevi yıpranıyorlar, hele bir de mevzuatı bilmeyen ya da az bilen bir mimar ile çalışmışlarsa vay hallerine.

 

Bu arada, sadece uygulanan bir madde var “Madde 3c) Boğaziçi Alanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir”. Çok Tebrikler…

 

“Madde 3d) Boğaziçi Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verilir” maddesi var. Maddi gücü olmadığından, evini tadilat yapamayan ya da gizlice sorununu çözmeye çalışırken evinin doğal yapısı bozan çok mağdur mülk sahipleri var.

 

Boğaz hattında yaşıyor olmak suç mu? Ceza mı? “Madde 3e) Boğaziçi Alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır” maddesinin de uygulamada olmadığı kesin. Aykırı yapı yapılırken neredeydin? Yıkım kararını veriyorsun, ceza kesiyorsun, sonrasında cezayı tahsil edip, yıkım kararını kaldırmıyorsun. Kanunda görmediğim bir madde. Yıkım kararı verip, ceza kesmek yerine keşke, aykırı yapının yeni plan projesini ve statik projesinin yapılmasını sağlasanız..

Sayın Yetkililer, Boğaziçi Kanunun uygulayıcıları; bu bölgeyi gerçekten korumak istiyorsanız, dosyasında evrak olmayan evlerden, plan proje ve belge talep edin lütfen. Yıpranmış ve bakıma ihtiyacı olan binalara da bakım yapılması için yazı gönderin, bedelsiz tamirat izni verin mevcut durumunu muhafaza etmek şartıyla. Ancak bu şekilde Kanunu uygulamış olursunuz.

 

Umarım, günümüz şartlarına uygun iyileştirmeler yapılır.

Saygılarımla…