RAMAZANI UĞURLARKEN

27-04-2022 1049 Yorum yok. Yorum Ekle


Dini hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, Ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.

“Ramazan’ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur.” (İ. Ebiddünya)

Sevgili Gönül Dostları;

Rahmeti, mağfireti ne çabuk ta geldi geçti, şimdi cehennemden kurtulmak için kalan son 10 günlük dilimde, daha bir şevkle ibadet etme zamanı… Bu kalan son mübarek günleri en güzel şekilde ibadetlerimizi yaparak değerlendirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah… Hiç kimse mutluluk ülkesi cenneti reddetmez, yine aklı başında kimse de cehennemde azap çekmeyi istemez. O halde, bu tabii durumu temin etmek için gayrete soyunmanın tam da mevsimindeyiz. Yine bir Ramazan ayındayız, tüm mağfiret imkânlarıyla… Cennet kapıları ardına kadar açık, Cehennem kapıları sonuna kadar kapalı, şeytan bağlı, kısıtlı…Böyle bir aya erişip de bağışlanmamış olana yazık! Ramazan’da da bağışlanmazsa insan, peki başka ne zaman?

Râsûlullah (S.A.V.) Şaban ayının son günü bize hitap ederek şöyle buyurmuştur:

- Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah o ayda, oruç tutmanızı farz kılmış ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir. Kim bu ayda hayırlı bir hasletle / özellikle Allah’a yaklaşırsa (o hasleti vesile kılarsa), bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse, bu ayın dışında yetmiş farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, cennettir. Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, müminin rızkının arttığı bir aydır.

Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur. 

(Sahabiler) dediler ki: 

- Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz? 

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki: 

- Allah, bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir.

Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Kim kölesinin / hizmetçisinin yükünü hafifletirse, Allah da onu cehennemden azat eder. Bu ayda dört hasleti çoğaltın: Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz, iki tanesine de ihtiyacınız vardır. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet: Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemeniz (istiğfar etmeniz)dir. Hep muhtaç olduğunuz iki haslet ise, Allah’tan cenneti istersiniz ve cehennemden O’na sığınırsınız. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim havzımdan bir yudum içirir ki, artık o, cennete girinceye kadar bir daha susamaz."

(İbn-i Huzeyme, Sahih; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 5/223; es-Saati, el-Fethu'r-Rabbânî, 9/233; el-Hindi, Kenzu'l-Ummal, 8/477)

Ramazan için "rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi" denilmesi, küçük iyiliklerle büyük sonuçlara kavuşma fırsatı olmasından ileri gelmektedir. O halde hiç kimse kısıtlı maddî imkanlarına bakıp bu ayda asla ümitsizliğe düşmemelidir. Yapabildiğince iyilik yapmaya, iyi olmaya gayret etmelidir.Öte yandan Peygamber Efendimizin, "Allah’ı hoşnud edecek iki iş" olarak takdim ettiği, tevhid ikrarı ve mağfiret dileği, dikkat edilirse, her müminin diliyle gerçekleştireceği iki iyiliktir. Tevhid inancı ve şuuru Ramazan’da bilhassa Kelime-i Tevhid’i sık sık tekrarlamak suretiyle yüreklerde güçlendirilmeli, kökleştirilmelidir. Zaten "Kalpler ancak Allah’ı anmakla tatmin olur." (Ra’d Sûresi, 28)Gerek "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi", gerekse Ramazanda yapılacak iyilik ve ibadetlerin, başka zamanlarda yapılanlardan çok farklı karşılık göreceğine dâir olan Peygamberin beyânı, "Ramazanın fevkalâde bir imkan" olduğunu göstermektedir. Bilinen bir gerçektir ki, büyük imkanlar, büyük sorumlulukları da beraberinde getirir. Sevgili Peygamberimiz, bir taraftan, Ramazan ayında yapılacak iyi işlerin kıymetinin yüksekliğini anlatırken, bir yandan da bu konulara ilgisiz kalacakların her zamankinden daha büyük kayıplara, zararlara uğrayacaklarını -dolaylı olarak- hatırlatmış olmaktadır.

Allah-û Teâlâ, bu mübarek ayda O’nun şanına yakışacak şekilde kulluk yapmayı ve O’nun beğendiği, razı olduğu yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin.

Ramazan bayramınızı tebrik ederim.

Selam ve dua ile…

Ozan Derviş

BAYRAM GELMİŞ NEYİME

13-06-2024 Yorum yok. 797
Neyir Erkan Şişman

TUVA

13-06-2024 Yorum yok. 641
Erdal Uzuner

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

13-06-2024 Yorum yok. 622
Asiye Çakır

SİZ KAZANDINIZ, BİZ KAYBETTİK...

13-06-2024 Yorum yok. 803
Cüneyt Pulant

BURUK BAYRAM

13-06-2024 Yorum yok. 653
Yaprak Akın

Boğaziçi Kanunu ve Kanunzedeleri

13-06-2024 Yorum yok. 670
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

YAPRAK DÖKÜMÜ

13-06-2024 Yorum yok. 671
Hacı Arıcı

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ?

13-06-2024 Yorum yok. 709
Feride Gündüz "Hoş Kalem"

19 MAYIS BİR BAŞLANGIÇ

24-05-2024 Yorum yok. 568
Tuncay Ünde

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış

25-04-2024 Yorum yok. 802