İYİ BİR YATIRIM YAPABİLMEK

27-09-2023 850 Yorum yok. Yorum Ekle


En güzel yatırım, Allah için yapılan ibadettir. Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür. (Bakara Sûresi, 2/110)

Oysa insan en büyük yatırımı eve, iş yerine, arabasına ve dünyalık dediğimiz yerlere yapar.  Acaba ahirete yatırım yapıyor muyuz? Ya da kendimize yatırım yapıyor muyuz? İmanımıza yatırım yapıyor muyuz? İbadetlerimize yatırım yapıyor muyuz? Ahlakımıza yatırım yapıyor muyuz?

Aslında biraz gerçekçi düşünecek olsak; dünyada yapılan hiçbir amel zayi olmayacak, dünyada eken meyvesini ahirette alacaktır. Dünyanın ekini namaz, oruç ve zekât gibi ibadetler; ahiretin meyvesi de Allah’ın rızası ve kulunu razı edecek sonsuz nimetleridir. Dünyada ahiret için çalışıp gayret eden, hastalık, yoksulluk ve yaşlılık zamanları için biriktiren gibidir. Dünyayı ticarete elverişli bir mevsim gibi görüp yatırımını yapmayan, ahiretini yokluk içinde, zemheri soğuğunda yaşar. Dünyada ahiret için yapılan yatırım asla zarar ettirmez. Ahiret için yapılacak yatırımların başında bedenin şükrü anlamındaki namaz ile malın şükrü anlamındaki zekât gelir.

Acaba midemize yatırım yaptığımız kadar, kalbimize de yatırım yapıyor muyuz?  İyi bir ev sahibi olmak için harcadığımız enerjiyi iyi bir insan olmaya da harcıyor muyuz?

İyi bir evlat yetiştirmek için mi çalışıyoruz, yoksa iyi bir araba sahibi olmak için çocuklarımızı ihmal mi ediyoruz?  İnsana imdâd edecek olan, dünyada bırakmış olduğu ve ahiret için yapmış olduğu en büyük yatırım sadaka-i cariyedir ki o, kabir ve ahiret selâmetimizdir. En mühim sadaka-i cariyelerden biri de sâlih evlâttır.

Sahip olduğumuz evi dayayıp döşemeye harcadığımız maddi ve manevi masrafı kendimiz için de harcıyor muyuz?  Yirmi liralık bir kitap bize pahalı gelirken yirmi bin liralık bir perde bize ucuz mu geliyor?  Allah'ın adaleti işte; zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. İkisi de topraklara gömülüyor! Hormonlu beslenen de ölüyor ve çürüyor; bal pekmezle beslenen de ölüyor ve çürüyor...

Bazen düşünüyorum da dünya için, hem de bize ait olmayan dünya için, dünyalık için çok mu enerji harcıyorum?  Düşününce "Evet" diyorum.

Dünya için, bize ait olmayacak bir dünya için, bize ait olan ruhumuzu, enerjimizi, sağlığımızı, ahiretimizi heder ediyoruz, ediyorum... Bu dünya geçicidir ve kalıcı olan ahiretin de tarlasıdır. Bunun için tarlamızı güzel ekip, hasadını öbür tarafta güzel yapabiliriz.

İçinde yaşadığımız fânî âleme vedâ etmeden evvel, nefsânî arzu ve şımarıklıklardan vazgeçip, ilâhî hesaba hazırlanmamız gerekmektedir. Bunun için de, canımızı nerede kullandığımızı, malımızı nereden kazanıp nereye harcadığımızı, evlâtlarımıza ne kadar emek verdiğimizi, onların bizim için kıyâmet günü yüz akı mı, yoksa yüz karası mı olacağını, velhâsıl her hâl ve hareketimizi, müsbet veya menfîliği itibârıyla, iyice tefekkür etmeye mecbûruz. Zîrâ âyet-i kerîmede:

“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfât Allâh katındadır.” (el-Enfâl, 28) buyrulmaktadır. Bu dünyaya yapılacak yatırım en fazla mezara kadar gidecektir. Ancak kalıcı yatırım yapılacaksa, o zaman tüm planlamalarımız ahiret merkezli olmak durumundadır. Eninde sonunda bu dünyadan göçeceğiz. Bu dünyaya ait her şeyimiz burada kalacak. Bunun için kalıcı olana odaklanmak lazım. Ki o da ucu ahirette cennete dokunacak amellerdir.(Meryem Sûresi,18/76)

Zira kalıcı olan ahirettir.(A’lâ Sûresi,87/17, Duhâ Sûresi,93/4 )

Selam ve dua ile…

 

Ozan Derviş

BAYRAM GELMİŞ NEYİME

13-06-2024 Yorum yok. 797
Neyir Erkan Şişman

TUVA

13-06-2024 Yorum yok. 641
Erdal Uzuner

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

13-06-2024 Yorum yok. 622
Asiye Çakır

SİZ KAZANDINIZ, BİZ KAYBETTİK...

13-06-2024 Yorum yok. 803
Cüneyt Pulant

BURUK BAYRAM

13-06-2024 Yorum yok. 653
Yaprak Akın

Boğaziçi Kanunu ve Kanunzedeleri

13-06-2024 Yorum yok. 670
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

YAPRAK DÖKÜMÜ

13-06-2024 Yorum yok. 671
Hacı Arıcı

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ?

13-06-2024 Yorum yok. 709
Feride Gündüz "Hoş Kalem"

19 MAYIS BİR BAŞLANGIÇ

24-05-2024 Yorum yok. 568
Tuncay Ünde

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış

25-04-2024 Yorum yok. 802