KALP KIRILIRSA

25-11-2023 627 Yorum yok. Yorum Ekle

Kalp, yaratılış itibariyle insanın en hassas ve en çok tesir altında kalan uzvudur. Bizim ele alacağımız kalp, insanın hayatına yön veren, karar alma mekanizmasının, şahsiyet ve karakterinin merkezi olan kısmıdır. Kuran-ı Kerim’de, kalbin insan hayatındaki yeri ve önemi vurgulanarak birçok çeşidinden bahsedilmektedir: Günah ve isyandaki aşırılıklarından dolayı mühürlenen kalpler, onun kadar bozulmamış olan hastalıklı kalpler, hislerini kaybetmiş olan katılaşmış kalpler, takva sahibi kalpler, Allah korkusundan titreyen kalpler gibi. (Bk. Bakara Sûresi-7, 10, 74; Hac Sûresi-32, 35)

Hayatta çok önemli bir yer tutan kalp hususunda Yüce Allah, “Kalpte olanlar, Allah’a gizli değildir” (Hud Sûresi,5) buyururken; Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Dikkat edin! Vücutta bir çiğnem et parçası vardır. Eğer o ıslah olursa, bütün vücut ıslah olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir” (Buhari, Müslim) buyurarak insanları ikaz etmiştir. Mümin, her zaman kalbini, “nazargâh-ı ilâhî” (Allah’ın baktığı yer) olarak görüp temiz tutmalıdır.

Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; lakin kalplerinize ve amellerinize bakar” (Müslim)

Kalbin bir fiziki, bir de manevî boyutu vardır. Fiziki anlamda kalp; göğsün sol tarafında bulunan, bütün vücudumuzu besleyen damarlara kan akışını sağlayan, yumruk büyüklüğündeki en merkezî organımızdır. Manevi anlamdaki kalp ise; bütün iç dünyamızın, yaşantımızın, duygu ve düşüncemizin, niyetimizin kaynağı olan benliğimizdir. Fiziki kalp, bedeni düzenler, manevi kalp ise kişiliğimizi düzenler.

Temiz kalpli olmak, sadece kuru bir temenni değildir. Ciddi bir emek ve ömür boyu devam eden gayret gerektirir. Kalbin temizliği, imanın sahih olması ve ibadetlerle takviye edilmesiyle mümkündür. Çünkü küfür, isyan ve günahlar kalbi kirletir, karartır, katılaştırır.

Hz. Huzeyfe der ki: “Kalp avuç içi gibi açıktır. Kişi günah işlediği zaman bu kalp, kapanmaya başlar. Her günah işlediğinde, biraz daha kapanır. Günah işledikçe de kapanmaya devam eder ve sonunda tamamen kapanıp üzerine mühür vurulur. Sonrasında kişi hayırlı bir şey duyduğu zaman, bu hayırlı şey kulağından girip kalbine doğru iner; ancak kapalı olduğu için kalbine işleyemez.”

İncinmiş kalp Allah’a en yakın kalptir.

Kalp, Allah'ın komşusudur. Allah'a kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir…

“Sakınınız, sakınınız!

Kalp kırmaktan pek sakınınız!..”

Ozan Derviş

BAYRAM GELMİŞ NEYİME

13-06-2024 Yorum yok. 797
Neyir Erkan Şişman

TUVA

13-06-2024 Yorum yok. 641
Erdal Uzuner

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

13-06-2024 Yorum yok. 622
Asiye Çakır

SİZ KAZANDINIZ, BİZ KAYBETTİK...

13-06-2024 Yorum yok. 803
Cüneyt Pulant

BURUK BAYRAM

13-06-2024 Yorum yok. 653
Yaprak Akın

Boğaziçi Kanunu ve Kanunzedeleri

13-06-2024 Yorum yok. 670
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

YAPRAK DÖKÜMÜ

13-06-2024 Yorum yok. 670
Hacı Arıcı

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ?

13-06-2024 Yorum yok. 708
Feride Gündüz "Hoş Kalem"

19 MAYIS BİR BAŞLANGIÇ

24-05-2024 Yorum yok. 567
Tuncay Ünde

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış

25-04-2024 Yorum yok. 802