FEYİZLİ MEVSİM ÜÇ AYLAR

30-01-2023 1254 Yorum yok. Yorum Ekle

Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Üç aylar bu yıl 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Receb ayı, Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayıdır. Hicri ayların yedincisi ve mübarek üç ayların birincisidir. Ramazan-ı Şerif’in müjdeleyicisidir.

Yapılan bir tek iyilik; Receb ayında yetmiş, Şaban ayında yedi yüz ve Ramazan ayında bin misli sevapla mükâfatlandırılır.  Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat günü, Berat Kandili ise 6 Mart günü idrak edilecek. Ramazan ayına ise 23 Mart günü girilecek.

Üç ayların gelişi, yeniden derin bir tefekkürün, esaslı bir murakabenin ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için mühim bir fırsattır.

(Tefekkür: Allah'ın yarattığı varlıklardan, evrendeki düzenden ders çıkarmak.

Murakabe: Kulun, sürekli biçimde Allah-û Teâlâ'nın gözetimi altında bulunduğunun şuur ve idrakinde olması.

Muhasebe: Bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini gözden geçirip yargıya varmak.)

Dünya menfaati, makam endişesi, nefsanî arzuların tesiri, mal hırsı, moda haline gelen körü körüne taklitler ve benzeri olumsuzluklar birçok insanı etkilemektedir. İçinde yaşanılan çağ, öyle bir çağ ki, insanların dini hassasiyetleri azalmış, menfaat kaygısı ve dünyevileşme hırsı dinî değerlerin üstüne çıkmıştır. İşte bu yüzden üç aylar; kişinin kendini denetleme, değerlendirme bakımından çok önemlidir. Her mümin, bir kere daha geçmişinin muhasebesini yapıp, geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalıdır. Kendisine şunları sormalı ve içinden yükselen sesi cevaplamakla işe başlamalıdır:– Ben neyim?– Niçin bu âleme gönderildim?– Yaratılış gayem nedir?– İnsan, sınırlı süreyi doldurunca niçin bu âlemi terk eder ve nereye gider?– Günah nedir?– Sevap nedir?– Tevbe nedir ve nasıl yapılır?– Güzel kitabımız Kuran bizlere neler emrediyor?– Okunduğu zaman bile insanın gönlüne inşirah veren bu ses nedir? Allah’ı seviyorum’ diyorsun, kulluk vazifeni yapabiliyor musun? Peygamberi seviyorum diyorsun, onun sünnetine uygun yaşayabiliyor musun? Kitabım Kurandır diyorsun, onun emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınıyor musun? Allah’ın nimetlerini yiyorsun, şükrünü edâ edebiliyor musun? Şeytan düşmanın, sen de biliyorsun. Ona karşı koyabiliyor musun? Ölümün hak olduğundan da şüphen yok. Şu an ölüme hazır mısın? Bugüne kadar Allah için ne yaptın? Kaç yetimin başını okşadın, karnını doyurdun, üstünü giydirdin?

– Senden sonra insanlığa hizmet edecek, malından, ilminden, neslinden ve örnek ahlâkından bir evlât yetiştirebildin mi?

Evet, bütün bunları kendine sorup bir durum değerlendirmesi yapmak, bu mübarek günlerin, gecelerin ve ayların şuuruna varmak demektir. Her an günah lekeleriyle kirlenen dudakları duaya, gönülleri dergâha yöneltmek için verilmiş olan büyük bir fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. İnsanların hayat defterine hayırların kaydedilmesine, hataların affedilmesine, sevapların verilmesine vesile teşkil eden bir nimetten yararlanmak için elden geleni yapmaya gayret gösterilmelidir. Ferd, aile, toplum ve millet hayatının düzelmesinde ve cemiyette güven, barış ve huzurun temininde üç ayların tesirinin önemi unutulmamalıdır. Gündemi işgale uğramış gönüller için üç aylar toparlanma ve gündeme dönme mevsimidir.

Receb mağfiret, Şaban şefaat, Ramazan afv ve bağışlama ayıdır.Receb ekin ekme, Şaban sulama, Ramazan hasad mevsimidir.Receb yaprak ve çiçek açma, Şaban meyve yetiştirme, Ramazan meyve toplama dönemidir.Receb ahid ve tövbe, Şaban salât-u selâm ve muhabbet, Ramazan ise oruç ve Kuran iklimidir.Receb kötülüklerden kesilme, Şaban taate yöneliş, Ramazan ilahi keremi bekleme mevsimidir.

Üç ayları ve içindeki geceleri; ahireti kazanmak için birer fırsat bilmeli, bunlar af ve mağfirete vesile kılınmalı ve elden geldiği kadar ibadet edilmelidir. Allah-û Teâlâ’nın razı olduğu işler yapılmalı, tövbe ve istiğfar edilmeli, hata ve kusurlardan arınmalıdır.

Râbb'im bizleri üç ayları hakkıyla ihya eden kullarından eylesin. Râbb'im bu günlere huzurla, sağlık ve âfiyetle erişebilmeyi, fırsat bilip tevbe-i istiğfârlarla taçlandırabilmeyi nasip eylesin. Râbb'im geçmiş günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı setreylesin, sıkıntı ve darlıklarımıza inşirâh versin inşaAllah…

Selam ve dua ile…

Ozan Derviş

BAYRAM GELMİŞ NEYİME

13-06-2024 Yorum yok. 797
Neyir Erkan Şişman

TUVA

13-06-2024 Yorum yok. 641
Erdal Uzuner

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

13-06-2024 Yorum yok. 622
Asiye Çakır

SİZ KAZANDINIZ, BİZ KAYBETTİK...

13-06-2024 Yorum yok. 803
Cüneyt Pulant

BURUK BAYRAM

13-06-2024 Yorum yok. 653
Yaprak Akın

Boğaziçi Kanunu ve Kanunzedeleri

13-06-2024 Yorum yok. 670
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

YAPRAK DÖKÜMÜ

13-06-2024 Yorum yok. 670
Hacı Arıcı

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ?

13-06-2024 Yorum yok. 708
Feride Gündüz "Hoş Kalem"

19 MAYIS BİR BAŞLANGIÇ

24-05-2024 Yorum yok. 567
Tuncay Ünde

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış

25-04-2024 Yorum yok. 802