FEYİZLİ MEVSİM ÜÇ AYLAR

30-01-2023 1058 Yorum yok. Yorum Ekle

Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Üç aylar bu yıl 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Receb ayı, Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayıdır. Hicri ayların yedincisi ve mübarek üç ayların birincisidir. Ramazan-ı Şerif’in müjdeleyicisidir.

Yapılan bir tek iyilik; Receb ayında yetmiş, Şaban ayında yedi yüz ve Ramazan ayında bin misli sevapla mükâfatlandırılır.  Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat günü, Berat Kandili ise 6 Mart günü idrak edilecek. Ramazan ayına ise 23 Mart günü girilecek.

Üç ayların gelişi, yeniden derin bir tefekkürün, esaslı bir murakabenin ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için mühim bir fırsattır.

(Tefekkür: Allah'ın yarattığı varlıklardan, evrendeki düzenden ders çıkarmak.

Murakabe: Kulun, sürekli biçimde Allah-û Teâlâ'nın gözetimi altında bulunduğunun şuur ve idrakinde olması.

Muhasebe: Bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini gözden geçirip yargıya varmak.)

Dünya menfaati, makam endişesi, nefsanî arzuların tesiri, mal hırsı, moda haline gelen körü körüne taklitler ve benzeri olumsuzluklar birçok insanı etkilemektedir. İçinde yaşanılan çağ, öyle bir çağ ki, insanların dini hassasiyetleri azalmış, menfaat kaygısı ve dünyevileşme hırsı dinî değerlerin üstüne çıkmıştır. İşte bu yüzden üç aylar; kişinin kendini denetleme, değerlendirme bakımından çok önemlidir. Her mümin, bir kere daha geçmişinin muhasebesini yapıp, geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalıdır. Kendisine şunları sormalı ve içinden yükselen sesi cevaplamakla işe başlamalıdır:– Ben neyim?– Niçin bu âleme gönderildim?– Yaratılış gayem nedir?– İnsan, sınırlı süreyi doldurunca niçin bu âlemi terk eder ve nereye gider?– Günah nedir?– Sevap nedir?– Tevbe nedir ve nasıl yapılır?– Güzel kitabımız Kuran bizlere neler emrediyor?– Okunduğu zaman bile insanın gönlüne inşirah veren bu ses nedir? Allah’ı seviyorum’ diyorsun, kulluk vazifeni yapabiliyor musun? Peygamberi seviyorum diyorsun, onun sünnetine uygun yaşayabiliyor musun? Kitabım Kurandır diyorsun, onun emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınıyor musun? Allah’ın nimetlerini yiyorsun, şükrünü edâ edebiliyor musun? Şeytan düşmanın, sen de biliyorsun. Ona karşı koyabiliyor musun? Ölümün hak olduğundan da şüphen yok. Şu an ölüme hazır mısın? Bugüne kadar Allah için ne yaptın? Kaç yetimin başını okşadın, karnını doyurdun, üstünü giydirdin?

– Senden sonra insanlığa hizmet edecek, malından, ilminden, neslinden ve örnek ahlâkından bir evlât yetiştirebildin mi?

Evet, bütün bunları kendine sorup bir durum değerlendirmesi yapmak, bu mübarek günlerin, gecelerin ve ayların şuuruna varmak demektir. Her an günah lekeleriyle kirlenen dudakları duaya, gönülleri dergâha yöneltmek için verilmiş olan büyük bir fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. İnsanların hayat defterine hayırların kaydedilmesine, hataların affedilmesine, sevapların verilmesine vesile teşkil eden bir nimetten yararlanmak için elden geleni yapmaya gayret gösterilmelidir. Ferd, aile, toplum ve millet hayatının düzelmesinde ve cemiyette güven, barış ve huzurun temininde üç ayların tesirinin önemi unutulmamalıdır. Gündemi işgale uğramış gönüller için üç aylar toparlanma ve gündeme dönme mevsimidir.

Receb mağfiret, Şaban şefaat, Ramazan afv ve bağışlama ayıdır.Receb ekin ekme, Şaban sulama, Ramazan hasad mevsimidir.Receb yaprak ve çiçek açma, Şaban meyve yetiştirme, Ramazan meyve toplama dönemidir.Receb ahid ve tövbe, Şaban salât-u selâm ve muhabbet, Ramazan ise oruç ve Kuran iklimidir.Receb kötülüklerden kesilme, Şaban taate yöneliş, Ramazan ilahi keremi bekleme mevsimidir.

Üç ayları ve içindeki geceleri; ahireti kazanmak için birer fırsat bilmeli, bunlar af ve mağfirete vesile kılınmalı ve elden geldiği kadar ibadet edilmelidir. Allah-û Teâlâ’nın razı olduğu işler yapılmalı, tövbe ve istiğfar edilmeli, hata ve kusurlardan arınmalıdır.

Râbb'im bizleri üç ayları hakkıyla ihya eden kullarından eylesin. Râbb'im bu günlere huzurla, sağlık ve âfiyetle erişebilmeyi, fırsat bilip tevbe-i istiğfârlarla taçlandırabilmeyi nasip eylesin. Râbb'im geçmiş günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı setreylesin, sıkıntı ve darlıklarımıza inşirâh versin inşaAllah…

Selam ve dua ile…

Ozan Derviş

SİYASİ KUTUPLAŞMADAN KAÇINMALIYIZ

28-03-2023 Yorum yok. 445
Neyir Erkan Şişman

HAZIR MIYIZ?

28-03-2023 Yorum yok. 395
Tuncay Ünde

GEÇMİŞİ TECRÜBE EDİNMEK

28-03-2023 Yorum yok. 442
Yaprak Akın

BİNANIZ 4 KATIN ÜZERİNDE VE 20 YAŞIN ÜZERİNDEYSE!

28-03-2023 Yorum yok. 394
Feride Gündüz "Hoş Kalem"

BİR KADIN DEĞİŞİR DÜNYA DEĞİŞİR

28-03-2023 Yorum yok. 379
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

28-03-2023 Yorum yok. 365
Cüneyt Pulant

Çanakkale’den Sevgilerimle

28-03-2023 Yorum yok. 525
Hacı Arıcı

RAMAZAN NEDİR, NE DEĞİLDİR?

28-03-2023 Yorum yok. 399
Makbule İnaç

Sevgili Eğitim Dostumuz,

22-02-2023 Yorum yok. 856
Erdal Uzuner

BEYKOZ DEPREME HAZIR MI?

05-03-2023 Yorum yok. 1158
Asiye Çakır

FIRSATÇILARI DEŞİFRE EDİN…

22-02-2023 Yorum yok. 1467

NE YAPARSAN YAP AŞK İLE YAP

25-10-2022 Yorum yok. 2309