HİZMET Mİ? ZİMMET Mİ?

30-01-2019 2673 Yorum yok. Yorum Ekle

Hizmetin özünde insan; temelinde ise benlikten uzak “biz” anlayışı vardır.

Muhakkak ki; insanı merkez alarak yapılan bütün hizmetler, yerinde ve faydalı olmuştur. Yapılan büyük hizmetlerin perde arkasında kibirden, gururdan ve benlikten uzak insanları vardır.

Hizmet ehli, karşılıksız çalışır. Karşılığını sadece âlemlerin Rabb’inden alır. Hizmet ehlinin temel felsefesi, ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’. Hizmet ehli, hiçbir ayrım yapmadan sadece yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevip hizmet edenlerdir. Zira ırkçılık, kavmiyetçilik ve menfaatçillik Müslümanlara yakışmayacak bir tutumdur.

Maalesef bugün hizmet ehlinden çok zimmet ehlini görüyoruz. Hizmet ettiğini zanneden fakat eline fırsat geçince zimmete geçiren insanlar, her gün bir hayli artmakta. Sonuç hüsran!

Hizmet ehlinde gurur olmaz!

Hizmet ehlinde kibir olmaz!

Hizmet ehli kendi menfaati için toplumun menfaatini göz ardı etmez!

Oysaki;

Zimmet ehli, sadece kendini düşünür!

Zimmet ehli, dünya için çalışır!

Zimmet ehli, makamından, mevkiinden ayrılınca yanında hiçbir dost,  insan kalmaz!

Bugün Müslüman coğrafyasının kana ve vahşete bulanmasında, zimmet ehlinin de büyük rolü vardır. Nasıl mı? Bakınız... “Komşusu açken tok uyuyan kişi bizden değildir” diyen Peygamberin ümmeti hizmet değil zimmet peşine düşmüştür. Yanı başınızdaki Müslüman ülkelerde saatte üçyüz, yılda yaklaşık iki milyon çocuk, açlıktan ölüyor. Fakat zimmet ehli hala lüks yaşam, lüks araba, lüks villalarda oturma peşinde... Bozuk düzenin haram, kirli, kara rantlarına talip olanlar, bunları devşirenler hıyanet içindedir.

Bilinmelidir ki; vaktiyle Hz. ‘Ömer'in adaleti' edebiyatı yapıp, sonra ellerine fırsat geçince deveyi hamutuyla yutanlar hain olmuştur. Emanetlere hıyanet edenler, emanetleri ehline vermeyenler namaz da kılsalar emanet hainidir.

Günümüzde milyonlarca Müslüman, sefalet ve sıkıntı içinde sürünüp ezilirken; kendileri Nemrut ve Firavun gibi debdebe, şaşaa, ihtişam, gösteriş, gurur, kibir, "Ben neyim be!" gafleti içerisinde lüks hayat süren hainlerden olmuşlardır.

Hulasa; İslâm’a insanlığa hizmet eden kimselerin temiz ve şeffaf olması birinci şarttır. Bilgisiz, ilimsiz, irfansın, kirli, bulanık kimseler hizmet edemez ve sonuçta hezimet üretirler. Dolayısıyla hem dünyasını hem de ahiretini mahvederler. Kuran’a, ahlaka, fazilete, hikmete ve vicdana ters düşen metotlarla İslâm'a ve insanlığa hizmet edemezler.

Sözün özü, hizmet perdesi ardından insanlığı sömürenlere yazıklar olsun!

Dinimize, vatanımıza, halkımıza, devletimize dürüst, adaletli ve samimi hizmette bulunan dostlara selam olsun!                                

Sevgi saygı dua…